Any 2022

Aquest passat 2022, a l’observatori, hem tingut la pluviometria més baixa des que tinc dades de pluja (abril 2006). Però extrapolant les dades del Mas Rusques i de l’Eixample, aquest any ens hem quedat bastant per sota de la mitjana (que trobem als 666,7mm en la sèrie 1982-2021) i s’han recollit 409,1mm amb 10 mesos de precipitació per sota del normal. Per tant, podem dir que aquest 2022 es converteix en l’any més sec des de 1982 (que és el moment en que comença la sèrie pluviomètrica).

Ara, això no ha estat així a tot el municipi. Amb dades que m’han passat, si mirem les de Can Terrades, a la Vall des Molins, allà s’hi han recollit 599,6mm! Gairebé 200 litres més per metre quadrat amb només uns 5km de separació en línia recta!

Anem a veure unes gràfiques que expliquen una mica el que dic amb dades de l’observatori:

A la gràfica anterior podem veure que el mes més plujós va ser el març. Les columnes serien les quantitats mitjanes de cadascú dels mesos (amb dades des de 1982) i les comparem amb la pluja recollida (línia vermella) aquest passat 2022. Només 2 mesos van estar per sobre (març i setembre).

També us vull mostrar una altra gràfica amb l’evolució de les precipitacions comparades amb l’evolució diària des de 2006 i hi podrem veure que tot l’any s’ha anat per sota de les mitjanes diàries dels altres anys:

I una altra gràfica amb la comparativa de les pluges des de 1982. Fins ara, els anys més secs havien estat el 1983 amb 440.1mm, el 2009 amb 416.5mm i s’emportava el mínim, com a any més sec, el 2009 amb 415.2mm recollits. Han estat desbancats per aquest passat 2022:

La línia vermella representa l’evolució de la mitjana pluviòmètrica de cada any des de 1982.
A 2022 hauria d’estar als 666.7mm

Com a anècdota anem a veure com s’ha distribuït la pluja per dies. Quin Creieu que és el dia de la setmana d’aquest passat 2022 que ha plogut més?

I si parlem de temperatures, llavors les dades, tot i ser contundents, no són “prou vàlides” climatològicament parlant, ja que “només” reflecteixen les dades de 15 anys. Una sèrie climàtica seria a partir dels 30.

A l’anterior gràfica podem veure en vermell els dies on la temperatura mitjana ha superat la mitjana climàtica i en negre, els que s’han quedat per sota. La línia de tendència podem observar-la clarament a l’alça.

Següents gràfics, la comparació entre la mitjana anual (calculada des de 2006), amb cadascú dels anys. Podem observar que també ha estat l’any amb la temperatura més elevada dels últims 16 anys. I de la desviació amb un altre punt de vista, comparant-les amb la mitjana.

En vermell, l’evolució de la mitjana aritmètica de cadascun dels anys.
En negra, la línia de tendència
Desviació de les mitjanes anuals amb la referència de 16.36º com a mitjana anual d’aquests últims 16 anys

Mirem ara una gràfica comparativa de temperatura d’aquest any amb les màximes i mínimes i mitjanes diàries des de 2006. En aquesta gràfica es poden veure els valors extrems diaris (la màxima, la mínima, la mitjana de les màximes, la mitjana de les mínimes de cada dia de l’any) amb comparació de les temperatures màximes i mínimes diàries d’aquest passat 2022.

I fins aquí el resum d’aquest passat 2022. Podeu veure més dades si obriu aquest  pdf (que podeu trobar a l’historial de la web).

Desembre 2022

I deixem enrera un dels desembres més càlids (mitjana de 11,7º) que hem tingut en els últims anys respecte la mitjana de les dades des de 2006 (10,3º). Mirem una gràfica que s’entendrà millor:

Tot i això, no ha estat el més càlid (per exemple el 2015 i 2019 van ser-ho més, er molt poc, amb 11,8º de mitjana).

Mentre que el dia 10 vàrem tenir el dia amb les màxima i mínima més baixes del mes (10,7º i 1,6º respectivament), el dia de Nadal es va enregistrar la màxima més elevada amb 22º. Podem veure a la gràfica del final d’aquest escrit que les temperatures varen ser més baixes la primera quinzena que no pas la segona.

Aquesta segona quinzena es va enregistrar una temperatura igual o superior a 20º en 5 ocasions (foren 6 en tot el mes), superant el rècord que era de 4 dies el desembre de 2018 (des de 2006). El motiu? Sistemes amb baixes pressions situats a ponent de la península enviant-nos vents del SW i W fent que les temperatures anessin cap amunt.

Fixem-nos sinó en les dades de radiosondatge que es registren diàriament a la vertical de Barcelona, temperatures situades a uns 1500 metres d’alçada (l’equivalent a 850 hPa) on es veu aquesta anomalia positiva que feia que la temperatura s’enfilés:

Gràfica extreta de la nota de premsa del Servei Meteorològic de Catalunya del dia 02/01/2023

Si parlem de precipitacions, també veiem que ha estat pitjor que la mitjana de dades de desembre recollint fins a 35,6mm quan la mitjana de l’últim mes de l’any és de 44,4mm (dades des de 1982).

Evolució pluges vs mitjana (en blau)

I de quin manera es va distribuir aquesta pluja caiguda? Si mirem dies en que hi havia aigua en el pluviòmetre podríem dir que va precipitar 17 dies. Dada una mica enganyosa ja que en 9 ocasions va ser degut a la rosada (precipitació oculta) recollint 1 o 2 dècimes cada cop.

Un altre fet a destacar és la pressió. Es va enregistrar una de les més altes de l’any el dia 27 amb 1030,0 hPa (però per sota de les enregistrades els tres primers mesos) i el que sí que es va enregistrar va ser la més baixa de l’any, amb 993,2 hPa del dia 15, jornada més plujosa del mes amb 10,8mm recollits.

I fins aquí aquest resum de l’últim mes de l’any. Comparats amb la mitjana dels últims 40 anys (44,4mm) els 35,6mm caiguts, suposen el 80,2% de la pluja que climatològicament es recull a Calonge en el mes de desembre. I com sempre, us mostro un climograma amb la comparació de les temperatures mitjanes dels últims 16 anys (color blau clar), amb les mitjanes d’aquest any (color vermell) i la precipitació recollida (blau fosc).